Patrik Sandström
Kursledare och coach för
Medvetet Ledarskap

 

Kurs och coaching i Medvetet Ledarskap

Att leda sig själv och andra

Två områden är centrala för att utveckla din ledarskapsförmåga:

Självkännedom och Gruppkännedom.

Båda behövs för att du som chef och arbetsledare framgångsrikt ska kunna leda
grupper och ha en fast grund att stå på i dina relationer, i din kommunikation,
dina bedömningar och beslutsfattande.

Genom att öka din medvetenhet om dig själv som människa och ledare, samt de
människor du arbetar med, blir du bättre på att hantera de utmaningar du och
gruppen har.

Vi utgår från var du befinner dig i din egen verklighet, dina behov och önskemål.
Du får praktiska och verklighetsförankrade verktyg att ta med dig ut i vardagen.

 

Kom som du är – det är mer än du tror!