Individuell Coaching


Individuell Coaching i Medvetet Ledarskap utgår från din egen verklighet, dina behov och önskemål. Du får praktiska och verklighetsförankrade verktyg som du kan ta med sig ut i vardagen.

Individuell Coaching kan vara enstaka gånger vid behov, men fungerar bäst regelbundet under en längre tidsperiod, t ex. 6-12 månader. Detta för att du ska kunna ha tid att genomföra de förändringar som behövs och få relevant feedback utifrån det som händer i din verklighet när du gör dem.

Vi kan antingen träffas på din arbetsplats eller neutral plats.
Jag tar emot på Mötesrum på Luntmakargatan 52 i centrala Stockholm.

x

 

 

 

"Man blir inte upplyst
genom att föreställa sig
ljuset, utan genom att
göra mörkret medvetet."

CG Jung