Medvetet Ledarskap


Medvetet Ledarskap handlar om att bli medveten om vem du är. När vi låtsas vara något annat låser vi in oss i roller och självbilder som hindar oss från att växa och utveckla hela vår potential. När vi är medvetna om hur vi fungerar bygger vi broar till andra människor och leder på ett naturligt sätt. Vi ger andra personer förtroende och sätter tydliga gränser med samma självklarhet. Vi söker kreativa lösningar på problem, istället för konflikter.

Därför är Självkännedom och Gruppkännedom centrala delar i kursen Medvetet Ledarskap.

Både Medvetet Ledarskap och Individuell Coaching är processinriktat och utgår från
din egen verklighet, dina behov och önskemål. Du får göra många övningar och får praktiska och verklighetsförankrade verktyg som du kan ta med sig ut i vardagen.

Medvetet Ledarskap vänder sig dig som har formellt eller informellt ledaransvar.
Kursen kan vid behov kompletteras med individuell coaching.

 

Självkännedom

Vi fokuserar på följande, mer tid på ett eller ett par moment kan läggas in efter behov och önskemål:


Medveten närvaro – som grund för att lära känna dig själv och möta andra.

Starka och svaga sidor – hur du kan lära och utvecklas av båda.

Personliga mönster, roller och strategier – hur de skapas och kan förändras.

Olika typer av ledarskap – auktoritärt, administrativt och transformativt - ditt eget.

Transformativt ledarskap – att leda genom förtroende, värderingar och visioner.

Skapa verklig och varaktig förändring – känn dig själv och sätt hållbara mål.

 

Gruppkännedom

Vi fokuserar på följande, mer tid på ett eller ett par moment kan läggas in efter behov och önskemål:

 

Grupprocesser – hur utvecklas och förändras en grupp?

Det goda mötet – att organisera och leda bra möten.

Medarbetarsamtal – formella, informella, vid speciella behov och kris.

Feed-back – ge feed-back som fungerar och förändar.

Konflikter – förebygg konflikter och lär dig hantera de som uppstår konstruktivt.

Hålla anföranden – i små och stora grupper.

Förändringsprocesser – att skapa gemensamma visioner och mål.

 

 

 

 

 

 

Från kursutvärderingar:

"Kursen överträffade mina förväntningar och var upplagd på ett sätt jag inte varit med
om tidigare på chefs/ ledarskapsutbildningar.
Tidigare har jag fått lära mig
att ta hand om problem och
nu har jag fått lära mig hur
jag ska göra för att det inte
ska bli några problem."

 

"Jag kan absolut
rekommendera kursen till
alla som har med människor
att göra. Allt från chefer till säljare och vårdbidräden."

 

"Önskar att jag fått lära mig detta för länge sedan."

 

"All öppenhet som varit i diskussioner. Och alla
praktiska övningar som vi
gjort. De kan man använda
i det verkliga livet, både i
jobbet och privat."

 

"Jag har framförallt fått lära känna mig själv."