Om mig

Jag har flerårig erfarenhet av ledarskap och grupputveckling inom organisationer och företag. Bland annat som ledamot och ordförande i styrelser, som arbetsledare och arbetsplatsutvecklare, och som universitetslärare i språk och kommunikation.

Jag har arbetat inom bankväsendet, som försäljare, med barn och ungdomar, som journalist, universitetslärare och fritidspolitiker. Med de erfarenheterna och mina egna studier har jag en bred grund att stå på som ledarskaps- och grupputvecklare.

Jag har under många år studerat och praktiserat olika transpersonella utvecklingsmetoder sedan slutet på 80-talet. Jag är diplomerad SoulWork-terapeut och coach, 2004-2008, och kursledare i SoulWorkLight, 2009.

Jag har utvecklat och bedrivit kurser i Medvetet Ledarskap sedan 2013.

 

 

 

Vi stödjer
World Rainforest
Organization


WRO arbetar på plats i
Paracuni, Amazonas för att
bevara regnskogen och hjälpa
indianerna där med mat,
hälsovård, utbildning och
för att tillvarata deras
intressen i kontakt med
samhället och myndigheter.

Läs om verksamheten på
www.wro.se